Poniżej przedstawiamy ważne daty dla Budżetu Obywatelskiego 2017/2018

15 sierpnia 2017 roku – 15 września 2017
składanie wniosków,
 
16 września 2017 roku – 1 października 2017
ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektów, a także wezwanie do uzupełnienia braków,

2 października 2017 roku
ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów,

2 października 2017 roku – 15 października 2017
promocja zakwalifikowanych projektów,

12 października 2017 roku – 15 października 2017 roku w godzinach 7:00-18:00
Głosowanie przez mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska w Urzędzie Stanu Cywilnego (Ratusz

do 22 października 2017 roku
ogłoszenie listy projektów do realizacji,