Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy gminy, którzy ukończyli szesnaście lat. Niepełnoletni muszą okazać się zgodą opiekuna prawnego. Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2018 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych kart, natomiast samo głosowanie, odbędzie się w dniach 12-15 października 2017 roku. 

Głosowanie odbędzie się tylko w jednym punkcie - w Ratuszu w Środzie Wielkopolskiej. Oznacza to, że mieszkańcy wsi także muszą się udać do Środy w celu głosowania. Brak pomysłu na dojazd? Skrzyknijcie się i wykorzystajcie średzką Komunikację Publiczną.

W dniach 12-15 pażdziernika głosować można w godz. 7.00-18.00.

Każdy głosujący będzie mógł poprzeć maksymalnie JEDEN WNIOSEK zarówno w kategorii wiejskiej jak i miejskiej. Aby móc głosować, należy zgłosić się w lokalu wyborczym z dokumentem potwierdzającym tożsamość (podajemy go tylko i wyłącznie w celach weryfikacji).

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które otrzymają najwięcej głosów. 

PAMIĘTAJ 

  1. Jako wybrane wnioski uznaje się:

-   wniosek pierwszy mieszczący się w puli środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego, który otrzymał największą liczbę głosów,

-   każdy kolejny wniosek mieszczący się w puli pozostałych środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego.

  1. Jeżeli dwa lub więcej wniosków uzyska tę samą ilości głosów, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół Budżetu Obywatelskiego. Losowanie odbędzie się niezwłocznie po obliczeniu głosów..
  1. Jeżeli wniosek otrzyma odpowiednią ilość głosów by znaleźć się na liście wniosków do realizacji, ale kwota przeznaczona na jego realizację spowoduje przekroczenie pozostałej ogólnej puli środków, wniosek zostanie odrzucony. W takiej sytuacji zgłoszony do realizacji zostanie kolejny wniosek z listy, zgodnie z otrzymaną liczbą głosów, mieszczący się w pozostałej puli.
  1. Jeżeli wniosek, który otrzyma odpowiednią liczbę głosów by zostać poddanym realizacji okaże się niemożliwy do realizacji – zostanie on odrzucony, a do realizacji zostanie przekazany kolejny wniosek z listy.