Wiem jaki charakter ma moje zadanie. Co dalej?

 

W tym kroku dowiesz się jak wypełnić formularz. Znajdziesz go w zakładce DO POBRANIA, możesz także otrzymać jego papierową wersję w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro) lub Punkcie Obsługi Klienta. Formularz jest dość szczegółowy. Masz możliwość dokładnego opisania swojego projektu. Oprócz tytułu projektu i określenia rejonu, którego będzie dotyczył, w przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych musisz wskazać jego dokładną lokalizację. Nie wystarczy więc na przykład napisać, że w naszym mieście przydałoby się więcej terenów zielonych albo, że warto by wyremontować drogi – należy również wskazać, na jakim osiedlu i w jakim konkretnie miejscu takie działania mają zostać zrealizowane.

W formularzu projektu należy:

  • napisać skróconą nazwę zadania,
  • opisać proponowane zadanie, w tym wskazać poszczególne etapy jego realizacji (harmonogram inwestycji),
  • wskazać miejsce, w którym ma zostać inwestycja zrealizowana
  • zawrzeć informację o „oczekiwanych rezultatach” np. o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców i mieszkanek Środy Wielkopolskiej – w jakich godzinach otwarta będzie proponowana przez Ciebie inwestycja? Czy będą mogli z niej korzystać wszyscy, czy na przykład jedynie dzieci i młodzież? Czy korzystanie z niej będzie odpłatne? Możesz także w tym miejscu uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych, oraz wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
  • przygotować szacunkowe, lecz w miarę dokładne koszty zadania oraz podać, jakie są jego części składowe i ile będzie kosztowała ich realizacja. Spokojnie, nie musisz tworzyć profesjonalnego kosztorysu – wystarczy, że uwzględnisz przewidywane koszty dla swojego zadania, zwracając uwagę m. in.: na aktualne ceny niezbędnych materiałów, koszty merytoryczne realizacji i koszty obsługi realizacji. Należy także umieścić informację jakie koszty zamierzona inwestycja może generować, czyli jakie będą późniejsze koszty utrzymania.

Ważne!!! Zgodnie z zasadą kto pyta, nie błądzi… zaangażuj do pomocy osoby, które zajmują się inwestycjami na co dzień, razem oszacujcie koszty materiałów oraz koszty robocizny – szczegółowych informacji mogą udzielić Ci także firmy zajmujące się podobnymi inwestycjami, remontami, czy działaniami “miękkimi”, takimi jak festiwale, imprezy plenerowe, programy profilaktyki zdrowotnej itp.