Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta pomiędzy 15 sierpnia a 15 września 2017 r., bądź za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Urząd Miasta Środa Wielkopolska, Ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska z dopiskiem Budżet Obywatelski. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się nie data nadania, lecz wpłynięcia do urzędu. Innymi słowy, przesyłka musi fizycznie trafić do Urzędu Miasta najpóźniej 15 września 2017 r. do godziny 15:00. Formularz musi znajdować się w kopercie, na której dopisać należy dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i adres) oraz dopisek "Średzki Budżet Obywatelski 2018".