Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie ma szanse realizacji w przyszłym roku?

NIE. Zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Formularz zgłoszeniowy, który dostarczasz do Urzędu Miasta powinien być wypełniony w całości – jeśli pozostawisz puste miejsca, bądź pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, od 16 września 2017 roku przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego będzie kontaktował się z Tobą i poprosi o jak najszybsze uzupełnienie. Dlatego koniecznie zostaw nam swój numer telefonu!!! Na uzupełnienie wniosku masz czas do 1 października 2017 roku.

 

Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy Twoja propozycja zadania spełnia poniższe warunki:

  • zadanie musi mieścić się w zakresie zadań gminy – by sprawdzić, czy tak jest, zajrzyj do przygotowanej przez nas poniżej listy zadań gmin wraz z przykładami,
  • propozycja zadania musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu,
  • propozycja zadania inwestycyjnego albo remontowego musi zostać zlokalizowana na terenie, na którym realizacja podobnego pomysłu jest prawnie możliwa. Przede wszystkim chodzi więc o tereny należące do miasta bądź pozostające w jego władaniu,
  • przeanalizuj, czy udało Ci się dobrze zorientować w cenach i określić szacunkowe koszty Twojego pomysłu – to ważne z punktu widzenia ustawowych wymogów gospodarności,
  • projekt da się zrealizować w ciągu jednego roku – budżet obywatelski pozwala realizować tylko te zadania, których realizacja w całości zmieści się w roku 2017,
  • koszty realizacji Twojej propozycji nie są wyższe niż ustalona kwota,
  • zadanie nie koliduje z zadaniami już rozpoczętymi przez Gminę Środa Wielkopolska, oraz czy przypadkiem nie dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej.

 

Pamiętaj!!! Po otwarciu kopert Twój projekt trafi do odpowiednich komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.  Mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co, jeżeli zdarzy się to i Tobie? Nie musisz się martwić – przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego skontaktuje się z Tobą i poprosi o uzupełnienie Twojego wniosku. Dopiero gdy odmówisz, bądź nie zmieścisz się z uzupełnieniem w wyznaczonym terminie, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.