Głosowanie ŚBO2018

Dzisiaj ruszyło głosowanie na projekty do Średzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018! Od czwartku do niedzieli (12-15.10) od 7:00 do 18:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (Ratusz) można oddawać swoje głosy. Szerszy opis projektów znajduje się na obecnej stronie.

W tegorocznej edycji oddać możemy maksymalnie 2 głosy:
1 w kategorii miejskiej lub/i
1 w kategorii wiejskiej

Głosy można oddawać od ukończenia 16 roku życia (niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, którą można pobrać bądź wypełnić w Ratuszu). Przed pobraniem karty do głosowania należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Głos uznaje się za nieważny, jeśli na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w 1 kategorii.

Zapraszamy!

Licznik odwiedzin1