Na co będziemy mogli zagłosować?

Po wyznaczonym czasie na uzupełnienie wniosków, Zespół Budżetu Obywatelskiego postanowił które ze złożonych projektów zostaną poddane pod głosowanie. Z początkowych 23 propozycji zostało 16 - po 8 w obu kategoriach.

Troje Wnioskodawców postanowiło połączyć swoje wnioski, które dotyczyły tej samej sprawy - wybiegu dla psów - argumentując, iż chodzi tylko o inicjatywę, a nie osobistą wygraną. Tak samo postąpiło dwoje Wnioskodawców dla wsi Pętkowo. Ostatecznie Zespół postanowił odrzucić 4 projekty ze względu na niezgodność z Regulaminem.

Wnioskodawcy mają teraz dwa tygodnie czasu na przekonywanie Mieszkańców do swojego pomysłu. Głosowanie odbędzie się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu w dniach 12-15 października od godz. 7:00 do 18:00 codziennie. W tym roku głosujący mogą oddać 2 głosy - po jednym w każdej z kategorii: wieś i miasto.

Poniżej lista zakwalifikowanych wniosków wraz z numerami oraz odrzucone propozycje wraz z argumentacją.

Projekty Wiejskie - pobierz

Projekty Miejskie - pobierz

Lodowisko (wynajem okres zimowy); Grzegorz Posała; 350 tys. zł; Park Planty – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. f). Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić w jednym roku budżetowym. Koszt wypożyczenia lodowiska nanosi obowiązek ogłoszenia przetargu. Po jego rozstrzygnięciu realizacja inwestycji rozłożyłaby się na lata 2017-2018, a więc trwałaby 2 lata budżetowe.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kosynierów do Jarosławca, wraz z utworzeniem nowych progów zwalniających; Katarzyna Gołuch; 350 tys. zł; ul. Kosynierów – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznych warunków ujętych w §3 pkt 6 w §3 pkt 2 lit. d) i e) wraz z §1 pkt 6. Pierwszy mówi o kosztach rzeczywistych. Wnioskodawca przeznaczył na inwestycję 350 tys. zł. Rzeczywista wycena takiej przebudowy wynosi ok. 900 tys. zł. Ponadto nie wszystkie działki, na których inwestycja miałaby przebiegać, są własnością Gminy Środa Wielkopolska.

 „Złota Rączka dla seniorów średzkich”; Rada Seniorów w Środzie Wielkopolskiej; 25 tys. zł; Gmina Środa Wielkopolska – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. b) i e). Pierwszy mówi, że realizacja projektu musi być zgodna z zakresem zadań własnych gminy. Gminy nie mogą przeprowadzać inwestycji dla osób prywatnych. Z kolei drugim warunkiem jest konieczność przeprowadzenia inicjatywy na terenie należącym do Gminy Środa Wielkopolska. Skreśla to wszelkie mieszkania prywatne. Natomiast budynki stanowiące własność Gminy Środa administruje Lider Usług Komunalno-Samorządowych, którego zadaniem jest m. in. przeprowadzanie napraw w lokalach.

Plac zabaw dla dzieci; Małgorzata Wojciechowska; 20 tys. zł; Pierzchno – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. d) oraz §1 pkt 6. Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić na terenie stanowiącym własność Gminy Środa Wielkopolska. W Pierzchnie taki teren nie istnieje, stąd konieczność odrzucenia wniosku.

Licznik odwiedzin1