Otwarcie wniosków ŚBO 2018

18 września Zespół Budżetu Obywatelskiego spotkał się, by komisyjnie otworzyć zamknięte koperty z wnioskami. Do Urzędu wpłynęły 23 projekty: 13 miejskich i 10 wiejskich. Wśród składanych pomysłów dla miasta znalazły się: 3 wybiegi dla psów, doposażenie OSP, lodowisko, strefa rekreacyjna, akademia gotowania, nasadzenia drzew, ścieżki rowerowe i chodniki, fontanna na Starym Rynku, inteligentne Eko-Ławki z Wi-fi i ładowarką, ciuchcia miejska, „Złota rączka”. Mieszkańcy sołectw składali natomiast wnioski o: budowę i  doposażenie boiska, place zabaw, doposażenie OSP, ścieżkę rowerową i chodniki, oświetlenie uliczne i dodatkowe kursy komunikacji publicznej.

Zespół zweryfikuje zgłoszone projekty w czwartek 20 września w godzinach popołudniowych. Kryterium decydującym o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku będzie m. in.: ocena formalna, koszt rzeczywisty projektu czy stan własności miejsca (zgodnie z regulaminem – inwestycja musi być przeprowadzona na terenie gminnym). Zespół, w przypadku niejasności, wezwie Wnioskodawców do uzupełnienia bądź sprecyzowania wniosku. W przypadku braku uzupełnienia wniosku do 29 września, projekt zostaje odrzucony. Najpóźniej 1 października na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego zamieszczony zostanie spis wniosków z nadanymi numerami.

Licznik odwiedzin1