Pomoc w wypełnieniu wniosków do ŚBO2019

Bartosz Wieliński swój dyżur będzie pełnił we wtorek 7, 14, 21, 28 sierpnia oraz 4 września. Radny miejski pomoże mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska przy pisaniu wniosków do Średzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Dyżur odbędzie się od godziny 15:00 do 16:00 na I piętrze w salce Urzędu Miejskiego przy sekretariacie Burmistrza. Zapraszamy!

ŚBO 2019 ruszył!

Ruszył Średzki Budżet Obywatelski 2019. W porównaniu do zeszłorocznej edycji doszło do kilku zmian, choć całokształt jest bardzo podobny. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje oraz zmiany w IV wydaniu ŚBO!

 

Ważne linki:

Zarządzenie o Regulaminie (+ załączniki, wnioski) - pobierz

Zarządzenie o powołaniu Zespołu - pobierz

Fanpage facebook ŚBO - przejdź

 

Harmonogram:

6 sierpnia 2018 roku – 6 września 2018 roku
składanie wniosków,
7 września 2018 roku – 21 września 2018 roku
ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektów, a także wezwanie do uzupełnienia braków,
do 24 września 2018 roku
ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów,
24 września 2018 roku – 7 października 2018 roku
promocja zakwalifikowanych projektów,
4 października 2018 roku – 7 października 2018 roku w godzinach 7:00-18:00
Głosowanie przez mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska w Urzędzie Stanu Cywilnego (Ratusz)
do 14 października 2018 roku
ogłoszenie listy projektów do realizacji.

 

Na Budżet przeznaczono 500 tys. zł. Wypełniony wniosek zgodnie z Regulaminem należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Średzki Budżet Obywatelski 2019" oraz danymi Wnioskodawcy w Punkcie Obsługi Klienta, Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro) bądź za pomocą poczty (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 6 września, do godz. 15:00.

Pomysłodawcy, których wnioski zakwalifikują się do dalszego etapu, od 24 września będą mogli promować swoje wnioski we własnym zakresie.

Od 4 do 7 października każdy zameldowany (tymczasowo lub na stałe) mieszkaniec w Gminie Środa Wielkopolska ma prawo wziąć udział w głosowaniu. To odbywać się będzie w Ratuszu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach 7:00-18:00. Po głosowaniu w niedzielę urna zostanie otwarta, głosy sprawdzone i przeliczone, a do 14 października podane zostaną zwycięskie projekty.

 

GŁÓWNE ZMIANY

  • W tym roku podział kwoty 500 tys. wynosi 80%-20%. Oznacza to, że w mieście do wykorzystania jest 400 tys. zł, a w sołectwach 100 tys. zł.
  • Według tabelki podziału sołectw progi kwotowe wyniosą odpowiednio: 20 tys. zł, 30 tys. zł oraz 50 tys. zł.
  • W mieście projekty będą musiały mieścić się w przedziale kwotowym 50 tys. - 100 tys. zł.
Licznik odwiedzin1